fbpx

Dokumentide esitamine

Kohapeal esitamiseks on sisseastumiseks vajalikud dokumendid:

  1. ID- kaart  või pass, välismaalasest õpilaskandidaadi korral dokument, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või -õiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tõend õpilaskandidaadi seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis;
  2. Vormikohane avaldus (täidetakse dokumentide vastuvõtukomisjonis ja/või SAISis) põhi- või keskharidust tõendav dokument – originaal või dokumendi originaali alusel Rakvere Ametikoolis kinnitatud koopia;

 

Sisseastumise infosüsteemis (SAIS) tuleb esitada:

 

SAISi saab sisse logida ID-kaardi ja Mobiil-IDga! Kui logimine ei õnnestu kohe esimesel korral, siis proovige kasutada erinevaid veebilehitsejaid ja kontrollige ID-kaardi sertifikaatide kehtivust. 2018. aasta detsembrist väljastatud ID-kaartidega ei ole veel võimalikend autentida vastu IIS-i veebiteenuseid kasutades brausereid Safari (IOS keskkonnas) või Chrome. Seetõttu palume uute ID-kaartide omanikel kasutada brausereid Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer või Mozilla Firefox.

Tutvu Rakvere Ametikooli vastuvõtukomisjoni töökorraga.

Info telefonil +3723295030 või info@rak.ee