fbpx

KKK-korduma kippuvad küsimused

Mida on võimalik õppida?
Millised dokumendid tuleb esitada?
Kui ma ise ei saa vastuvõtuperioodil dokumente tuua, kas keegi teine saab need minu eest esitada?
Kas õppima asumisel on vanusepiirangut?
Kas saab avalduse esitada kui lõputunnistuse saab alles sügisel?
Kas peale põhikooli Rakvere Ametikooli õppima asudes saab ka keskhariduse?
Kas siis kui olen 1 või 2 aastat gümnaasiumis käinud, saan hinded üle kanda?
Kui põhikool on lõpetamata, siis millise dokumendi pean tooma?
Kuidas käib dokumentide esitamine interneti teel?
Kas töötav inimene saab ka Rakvere Ametikoolis õppida?
Kas koolil on olemas õpilaskodu?
Mitu õpilast elab ühes toas?
Kui suur on õpilaskodu tasu ühes kuus?
Mida peab tegema, et saada stippi?
Kuidas saab sõidusoodustust?
Kas koolilõuna on tasuta?


Mida on võimalik õppida?
Erialadega on võimalik tutvuda siin: kutsekeskharidusõpe (põhihariduse baasil), kutseõpe 4. taseme esmaõpe (tsükliõpe), kutseõpe 5. taseme õpe (tsükliõpe), põhihariduse nõudeta päevane õpe ja töökohapõhine õpe

Millised dokumendid tuleb esitada?
Esitada tuleb järgmised dokumendid.

Kui ma ise ei saa vastuvõtuperioodil dokumente tuua, kas keegi teine saab need minu eest esitada?
Dokumendid saab esitada ka sisseastuja lapsevanem. Sõbrad või klassikaaslased dokumente esitada ei saa.

Kas õppima asumisel on vanusepiirangut?
Vanusepiirangut ei ole. Kutsekoolis võib õppida olenemata vanusest ning õppimine on tasuta.

Kas saab avalduse esitada kui lõputunnistuse saab alles sügisel?
Avalduse saab esitada, kuid lõputunnistus tuleb kooli esitada esimesel võimalusel.

Kas peale põhikooli Rakvere Ametikooli õppima asudes saab ka keskhariduse?
Jah, kui õppija asub õppima kutsekeskharidusõppesse, mis üldjuhul on 3-aastane õppekava ning läbib kõik üldainete õpingud, saab ta kutsekeskhariduse. See on võrdsustatud üldkeskharidusega, mida saab gümnaasiumis ning seega on kutsekeskharidusega noorel samad võimalused edasiõppimiseks nagu ka gümnaasiumilõpetajal.

Kas siis kui olen 1 või 2 aastat gümnaasiumis käinud, saan hinded üle kanda?
Jah, gümnaasiumis läbitud üldainete hindeid on võimalik üle kanda.

Kui põhikool on lõpetamata, siis millise dokumendi pean tooma?
Ilma põhihariduseta noorel on võimalik kandideerida üldjuhul haridusnõudeta erialadele ja nemad ei pea ka haridust tõendavat dokumenti esitama.

Kuidas käib dokumentide esitamine interneti teel?
Selleks, et esitada dokumente interneti teel, peab olema töötav ID-kaardi lugeja ning ID-kaardi PIN koodid. Skänni dokumendid või tee neist pilt (JPG formaadis) ning lae e-vastuvõtu keskkonnas üles. Veendu, et kõik vajalikud dokumendid oleksid esitatud! Interneti teel saab esitada ka dokumendifoto (NB! Mitte dokumendifotosid kool ei kasuta). Kui esitad internetis ka avalduse, loe hoolikalt juhiseid ning ava PDF formaadis avaldus, kuhu on märgitud Sinu vestluse toimumise aeg ja koht.

Kas töötav inimene saab ka Rakvere Ametikoolis õppida?
Mitmetel erialadel on sessioonõppe võimalus, mis tähendab, et koolis ei käida igapäevaselt. Peale selle on töötavale inimesele võimalik taotleda individuaalset õppetöögraafikut, mis hõlbustab töö ja õpingute ajalist sobitamist. Tutvu sessioonõppe võimalustega siin: kutseõpe 4. taseme esmaõpe ja kutseõpe 5. taseme õpe.

Kas koolil on olemas õpilaskodu?
Koolil on olemas õpilaskodu. Hinnakirja ja muu olulise infoga saab tutvuda siit.

Mitu õpilast elab ühes toas?
Üldjuhul elab ühes toas 2-4 õpilast.

Kui suur on õpilaskodu tasu ühes kuus?
Hinnakirja ja muu olulise infoga saab tutvuda siit.

Mida peab tegema, et saada stippi?
Info leiad siit.

Kuidas saab sõidusoodustust?
Info leiad siit.

Kas koolilõuna on tasuta?
Koolilõuna kulude katmise toetus on ette nähtud statsionaarses õppes esmaõppe õppekavadel õppivate kuni 20-aastastele keskhariduseta õpilastele.