fbpx

Meie õpetame

 • tootmisliinilt tulevate masinate tehniliste jooniste järgi kokkupanekut
 • masinate töökorda seadistamist
 • toorikute ettevalmistamist, detailide mõõtmist ja märkimist

Vajad selles ametis

 • tehnilist taipu
 • ruumi- ja kujunditaju
 • loogilist mõtlemist
 • koostööoskusi

Meie õpetame

 • keevitustööde ettevalmistamist
 • joonisele vastavate konstruktsioonide koostamist
 • keevisliidete teostamist ja järeltöötlust
Omandad nii kutse- kui ka keskhariduse

Vajad selles ametis

 • kiiret kätt ja head silma
 • jooniste lugemise oskust
 • valmisolekut tegutseda nii iseseisvalt kui meeskonnas

Meie õpetame

 • detaile valmistama
 • tööjoonisest lähtuvalt MIG/MAG ja TIG keevitusseadmeid kasutama
 • keevitusel kasutatavaid materjale, keevitusviise ning -õmblusi

 

Vajad selles ametis

 • kiiret kätt ja head silma
 • jooniste lugemise oskust
 • valmisolekut tegutseda nii iseseisvalt kui meeskonnas

Meie õpetame

 • detaile valmistama
 • MIG/MAG keevitusseadmeid kasutama
 • keevitusel kasutatavaid materjale, keevitusviise ning -õmblusi

Vajad selles ametis

 • head tervist ja vastupidavust
 • head nägemist ja kõrguskartmatust
 • kannatalikkust, täpsust ja hoolikust

Meie õpetame

 • tööjoonisest lähtuvalt TIG keevitusseadmeid kasutama
 • erinevaid detaile valmistama

 

Vajad selles ametis

 • jooniste lugemise oskust
 • kiiret kätt ja head silma
 • valmisolekut tegutseda nii iseseisvalt kui meeskonnas