fbpx

Õppetöö

Koolielu korraldamise aluseks on õppekorralduseeskiri ja õpilaste sisekorraeeskiri. Nendes on lahti kirjutatud kõige olulisemad kokkulepped õpilaste ja kooli personali vahel. Eraldi eeskiri on kehtestatud kooli arvutiklasside kasutamiseks.

Õppetöö põhineb õppekaval. Seal on kirjas õppeainete loetelu koos mahu ja sisu üldiseloomustusega, nõuded õpingute alustamiseks ja kooli lõpetamiseks.

Hindamine toimub hindamise korra (õppekorralduseeskiri, lisa 4) järgi. Õppekasvatustöö küsimusi lahendab koolis õppekomisjon.

Õppetöögraafikus on kirjas õppeaasta jaotus. Alates septembrist 2017  koosneb õppeaasta kahest ajalisest moodulist, kusjuures ühe mooduli pikkus on  20 nädalat. Koolivaheaegasid on kaks – talvine ja suvine. Õppeaasta 2019/2020 jaotuse leiad siit.

Veoautojuhtide tunniplaan talv 2020 (VJ-19t)

Koolitus: digioskus õpilaselt õpetajale

Tundide ajad alates 06. jaanuar 2020!

Õppeaasta  2019/2020

1-2. tund              08.15– 9.45

3-4. tund              10.00– 11.30

5-6. tund              11.45 - 13.45

Söögivahetund alates kell 12.00 vastavalt graafikule ( Vt täpsemalt lõuna ajad))

7-8. tund              13.55 – 15.25

9-10. tund            15.35- 17.05

11-12. tund           17.15 - 18.40

Alates  6.jaanuarist väljub buss kehalise kasvatuse tundi Vinni Spordihoonesse koolimaja eest: 

3.-4. tund, kell 10.00

5.-6. tund, kell 11.45

7.-8.tund, kell 13.45

Lõunasöögi ajad

Rakveres

Kell 12:00-12:30A122; A230; A229; A228; A227; A220; A217

Kell 12:15-12:45 A212; A210; A202; A203; A204; A206; A207; A208

Kell 12:30-13:00 A303; A304; A305; A310; A311; A312; A314; A316; A317; A318; A326; A330

Kell 12:45-13:15 B-korpuse klassid ja teise vahetuse praktikandid

Kell 13:00-13:30 kehaline kasvatus ja esimese vahetuse praktikandid

Väike-Maarja õppekoht

Kell 11.40-12.00 Väike-Maarja Gümnaasiumi sööklas