fbpx

Kutseõpe 3. taseme õpe (põhihariduse nõudeta)

Põhihariduse nõudeta kutseõpe on kutseharidusstandardile ja kutse- või eriala riiklikule õppekavale vastava kutseõppe õppekava alusel toimuv õpe. Õpingute alustamisele ei ole haridustasemega seotud piiranguid. Põhihariduseta õpilane peab olema õpingute alustamiseks vähemalt 17 aastane.

Õppekeel: eesti, õppeaeg 1 aasta

Pakutavad erialad: