fbpx

Toetused

Õppijal on õigus taotleda põhitoetust (õppekorralduseeskiri, lisa 9) kaks korda õppeaastas – septembris (septembrist kuni jaanuarini makstav toetus) ja veebruaris (veebruarist kuni juunini makstav toetus). Õppetoetust ei saa taotleda esimese aasta õpilased esimesel poolaastal! Põhitoetuse taotlemine toimub Siseveebis.

Eritoetus (õppekorralduseeskiri, lisa 10) on õpilasele makstav ühekordne rahaline toetus. Eritoetuse taotlemisel esitab õpilane lisaks taotlusele dokumendid, mis tõendavad õpilase pere koosseisu ja sissetulekut. Toetuse taotlemine toimub Siseveebis.

Koolilõuna kulude katmise toetus on ette nähtud statsionaarses õppes esmaõppe õppekavadel õppivate kuni 20-aastastele keskhariduseta õpilastele.

Sõidusoodustust on võimalus taotleda täiskoormusega kutseharidust omandavatel õpilastel. Vajalikud õppekorralduseeskirja lisad: avaldus sõidukompensatsiooni saamiseks ja õpilase sõidukompensatsiooni aruanne.