fbpx

Töökohapõhine õpe

Õpipoisi- ehk töökohapõhine õpe on kutseõppe tasemeõppe vorm, kus ettevõttes või asutuses toimuva praktilise õppe osakaal on tavapärasest oluliselt suurem ja moodustab vähemalt 2/3 õppe mahust. Õpipoisiõppes õpitakse eelkõige läbi praktika. 

Õpipoisiõpe toimub kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandja koostöös. Töökohapõhist õpet arendab Eestis SA Innove koostöös Eesti Tööandjate Keskliidu, ettevõtjate ja kutseõppeasutustega. Täpsem info SA Innove kodulehelt.

Ettevõtted saavad töötamise kõrvalt koolitada endale töötajaid, kellel on just sellised oskused nagu ettevõttel vaja. Õpipoisi töökoormuse ja -ülesannete planeerimisel tuleb arvestada, et õppija peab osalema lisaks ettevõttes töötamisele ka õppetööl.

Õppijale laienevad kõik tavapärased kutseõppe tasemeõppe õpilase õigused. 

Kuidas õppetöö on korraldatud? Teooriatunnid toimuvad Rakvere Ametikoolis (Piiri 8, Rakvere, Lääne-Virumaa) või ettevõttes kui selleks on sobivad tingimused.  Praktiline töö toimub töökohal.

Kui soovid töökohapõhise õppe kohta rohkem infot, kutsu meid enda asutusse kõnelema! 

Rakvere Ametikoolis saab töökohapõhises õppes õppida erialadel:

Ei leidnud sobivat eriala? Võta ühendust, anname endast parima, et leida lahendus!

 

Töökohapõhise õppe rakendamise kord.

Info ja registreerimine (+372) 329 5035, ylle.tooming@rak.ee


Erasmus+ projekti „National Authorities for Apprenticeships: Implementing Work Based Learning in Latvia, Lithuania and Estonia (WBL-Balt)“ raames valminud Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse RAKE poolt koostatud uuring  "Töökohapõhise õppe korraldusmudelite rakendamine kutsehariduses".